About Us

Mission and Vision

​Nơi lý tưởng xanh cho mọi nhà.

​Our Story

Từ thuở sơ khai, con người đã luôn sống hòa hợp với thiên nhiên. Nhưng ở hiện tại, sự kết nối ấy gần như đang mòn đi mỗi ngày. 

Trong mỗi người chúng ta, trên hành trình dài của cuộc đời luôn có 3 điểm kết nối: con người với thiên nhiên, con người với con người, và con người với chính mình. Việc kết nối với thiên nhiên được xem là nền tảng cơ bản để con người có thể thấu hiểu, chạm đến chính mình và sự vật xung quanh. 

 

Sự ra đời của Yên Concept là kết quả của khát khao ươm mầm hạt giống và mong muốn mang lại giá trị cân bằng trong cuộc sống hiện đại thông qua những sản phẩm cây xanh và đặc biệt là hiện thực hóa các mô hình thiết kế xanh mang nhiều giá trị nghệ thuật và hài hoà cho căn hộ gia đình cũng như văn phòng làm việc.

 

Bên cạnh đó, vì sự thay đổi xấu của trái đất và biến đổi khí hậu, hãy cùng Yên kết nối sợi dây giữa con người và thiên nhiên để tạo ra tác động tích cực hơn.

​Our Philosophy

Con người chúng ta vốn dĩ luôn mưu cầu hạnh phúc. Chúng ta đều biết, bản thân con người hạnh phúc hay không là ở tâm. Nếu tâm bất động, hoặc dễ hiểu hơn là tâm đã đủ ‘yên' thì mọi người sẽ dễ dàng chạm đến niềm vui sướng, niềm hạnh phúc đích thực. Và đi tìm hạnh phúc đích thực là sứ mệnh cũng như là lý do vì sao mình lại tên Yên. 

 

Triết lý của Yên không chỉ dừng lại qua những sản phẩm cây xanh, những thiết kế mô hình không gian xanh mang tính thẩm mỹ, nghệ thuật cao đến khách hàng mà thật lòng mong muốn khách hàng dành thời gian hiểu hơn về việc trồng cây, hiểu hơn về thiên nhiên,  yêu thương và trân trọng những gì do chính mình gieo trồng nên. Vì những trải nghiệm ấy sẽ hướng khách hàng đến ‘sự thiền'. Mà ‘thiền' là cách tốt nhất dẫn mọi người đến sự cân bằng trong cuộc sống cũng như trong tâm thức của chính mình. Từ đó, chúng ta sẽ có cơ hội để chạm tới trái tim cơ bản thuần khiết giữa con người và thiên nhiên. 

A green destination to fulfill your heart.

The birth of The Yen Concept is the desire of cultivating the seeds and bringing the value of balance in our fast-paced and stressful society. According to the mission, Yen tries to provide the inspirational living model through green decorations along with artistic and aesthetic values.

Besides, due to the bad change of our environment and the risks from climate change, let Yen help you reach the balance in this rushing life as well as take you back to mother nature. The healthcare and happiness of the community is the biggest motivation for The Yen Concept to continue to create and constantly innovate our products. 

Humans are always in the pursuit of happiness. We all realize that true enjoyment comes from the inner side. If one’s mind is peaceful enough, they can easily touch the fulfillment of their life. However, in the hustle and bustle life, people are gradually losing the space for themselves. As a result, The Yen Concept was born with a desire of becoming a destination where people can come to balance their life and refill positive energy after a hard-working day.  

 

On one hand, Yen is a shop where customers can find a wide range of plants, pots, and green decorations for their homes. But on the other hand, more importantly, Yen wishes to be the last stop that nourishes people’s love for nature and encourages them to live greener and healthier. Day by day, Yen wakes up with a question: “How to make people be able to reach the meditation or the absolute balance of their life?”. After a period of trial and error, it comes out that a change in one’s lifestyle is a premise for the revolution of thoughts and behaviors. Therefore, Yen orients our development towards the close relationship between human beings and nature. It means that Yen chooses nature as a means to connect a person to his or her own self.