Season 1 - Episode 01

Updated: Sep 5, 2021Tập 1, xoay quanh câu chuyện ‘ở nhà’ và với khách mời là chị Hà Đỗ - Giám đốc Sáng tạo tại tạp chí Đẹp, Yên muốn mang đến bạn góc nhìn về sáng tạo khi ở nhà, và những câu chuyện về dịch chuyển, cùng các khái niệm - trải nghiệm trong cuộc sống chúng mình thường gặp phải.


1. Những thay đổi trong routine - hoạt động khi ở nhà


Chị Hà : Nhờ có dịch, chị ăn ngủ rất đúng giờ, đúng giấc, nấu ăn rất nhiều từ Á đến Âu và dạo gần đây còn tìm hiểu nhiều hơn về chứng khoán.


2. Sức khỏe tinh thần (Mental health)