Có 3 cấp độ Hạt giống :

- Bắp

- Đậu Biếc 

- Bạc Hà, hoặc Tràm Vàng

Let's Grow - Chậu Hạt Giống

120.000₫Price