Trọng lượng bánh: 150gram/chiếc

(gồm giỏ mây đan, khăn lụa, thiệp đi kèm)

Set giỏ mây

550.000₫Price

  CONTACT

  028-3925-0251

  60C Le Thi Rieng, Districts 1, Ho Chi Minh City

  Open: 9:30AM - 5:30PM
  info@theyenconcept.com

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon